Виробнича практика

Виробнича практики сприяє поглибленню та закріпленню студентами теоретичних знань і набуття необхідних практичних навичок і досвіду роботи в галузі управлінської, планово-економічної, маркетингової діяльності, опанування організаційно-технологічними процесами, що відбуваються у готельно-ресторанних комплексах та підприємствах ресторанного господарства.