Заняття професійного напрямку

Для закріплення теоретичного матеріалу та розвитку практичних навичок, студенти виконують практичні та лабораторні работи за фаховими дисциплінами в оснащених аудиторіях.