Практика студентів

СПЕЦІАЛЬНОСТІ / НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ


181 "Харчові технології" / 6.051701 "Харчові технології та інженерія"

Методичне забезпечення до проходження практики
(для отримання доступу - зверніться до керівника практики)

Бакалаврат:         1-й курс   *   2-й курс      2-й курс, скороч   *   3-й курс   *   4-й курс    *   5-й курс

Магістратура241 "Готельно-ресторанна справа" / 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»

Методичне забезпечення до проходження практики
(для отримання доступу - зверніться до керівника практики)

Бакалаврат:        1-й курс скор.   *    2-й курс   *   3-й курс   *   4-й курс (5 курс з.ф.н.)

Магістратура