Дипломування

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  181 "Харчові технології"


Тематика дипломних проектів за ступенем бакалавра

 Тематика дипломних робіт (проектів) за ступенем магістра

Методична база до виконання кваліфікаційної роботи
(Пароль до архиву: номер аудиторії кафедри без букви)

~~~ 

Списки керівників, консультантів кваліфікаційних робіт
та закріплених за ними здобувачів вищої освіти

Денна форма навчання                         Заочна форма навчання

Накази про закріплення тем дипломних проектів

Розклад захисту дипломних проектів


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  241 "Готельно-ресторанна справа" 


Тематика дипломних проектів за ступенем бакалавра

 Тематика дипломних робіт (проектів) за ступенем магістра

Методична база до виконання кваліфікаційної роботи
(для отримання доступу - зверніться до керівника диплому)

 ~~~

Списки керівників, консультантів кваліфікаційних робіт
та закріплених за ними здобувачів вищої освіти

Денна форма навчання                         Заочна форма навчання

Розклад захисту дипломних проектів