Студентська наукова робота

Студентська науково-дослідна робота є невід’ємною складовою наукової діяльності Університету і першим етапом у підготовці наукових кадрів. Студентська наука є одним із важливих засобів підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, розширення загального та професійного  світогляду.

Основними завданнями організації та проведення студентської науково-дослідної роботи є:

  • популяризація наукових знань у студентському середовищі;
  • залучення талановитої молоді до наукової діяльності;
  • підтримка та ініціювання самостійної науково-дослідницької роботи студентів;
  • організація та проведення університетських студентських наукових конференцій, круглих столів, семінарів;
  • навчання студентів методам лабораторних досліджень, вивченню сучасної апаратури, навчання технологіям розробки нових продуктів тощо;
  • сприяння розробці та оприлюдненню результатів студентських наукових робіт та впровадження їх в практику.

Студенти кафедри ТРГ та ГРС приймають активну участь у науковій роботі, про  що свідчать чисельні досягнення. На кафедрі працюють 4 наукових гуртки, в яких студенти ведуть науково-дослідну роботу (НДР). Традиційно студенти приймають участь у госпдоговірних та держбюджетних науково-дослідних роботах. За результатами НДР студенти беруть активну участь у роботі науково-дослідних конференціях різного рівня (Міжнародні, Всеукраїнські, Регіональні).