Держбюджетна та госпдоговірна тематика


Держбюджетна тематика кафедри ТРГ та ГРС 


з/п
Назва теми № державної
реєстрації
Строк
виконання
Керівник теми
1. Наукове обгрунтування технологій напівфабрикатів
багатофункціонального призначення з використанням
рослинної сировини
Д-2014-10 01.2014 -
12.2017 р.р.
Гніцевич  В.А.
2. Технологія харчових продуктів на основі білково-
вуглеводної молочної  та  рослинної сировини
Д-2016-17,
0116u000567
01.01.2016 р. -
31.12.2017 р.
Никифоров Р.П.

 


Госпдоговірна тематика кафедри ТРГ та ГРС 


з/п
Назва теми Замовник Строк
виконання
Керівник теми
1. Розробка технології страв та виробів
на основі білково-вуглеводної молочної та
рослинної сировини

 ФЛП «Перекрест В.В. 

29.10. -
29.12.2016 р.

Никифоров Р.П.
2. Розробка технології обробки харчової сировини
ультразвуком

 ФЛП «Перекрест В.В. 

29.10. -
29.12.2016 р.

Коренець Ю.М.