СЛАЩЕВА АЛІНА ВЯЧЕСЛАВІВНА

- кандидат технічних наук, доцент кафедри технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи (кафедра ТРГ та ГРС). 

Закінчила в 1997 році Донецький державний комерційний інститут (раніше відомий як Донецький інститут радянської торгівлі, сьогодні – ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського) і отримала диплом з відзнакою за спеціальністю “Технологія продуктів громадського харчування» та здобула кваліфікацію інженера-технолога громадського харчування. Під час навчання отримувала іменні стипендії президента України Л.Кучми та Донецької обласної адміністрації.
З 1997 по 2001 р. працювала за фахом в підприємствах громадського харчування на посаді інженера-технолога.
З грудня 2001 року аспірант кафедри технології виробництва продукції громадського харчування ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського зі спеціальності 05.18.16 «Технологія продуктів громадського харчування» (з відривом від виробництва). Отримувала іменну стипендію Донецької обласної адміністрації як молодим вчений за підсумками наукової діяльності.
Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського: з 2004 р. працювала на посадах асистента і старшого викладача; з 2007 р. і по теперішній час – на посаді доцента.
У 2006 р. захистила дисертаційну роботу на тему: «Технологія м’ясних і рибних січених напівфабрикатів з топінамбуром» зі спеціальності 05.18.16 «Технологія продуктів харчування» (у спеціалізованій вченій раді Д 64.088.01 Харківського державного університету харчування та торгівлі) та отримала диплом кандидата технічних наук.
Як відзнаку за наукову діяльність у 2007 р. отримала грамоту Донецького міського голови О.О. Лук’янченка.
У 2009 р. за результатами конкурсу «Кращий молодий науковець ДонНУЕТ (в області технічних наук)» нагороджена премією профспілкового комітету ДонНУЕТ за зайняте ІІ місце.
У 2010 р. Слащевій А.В. присвоєно вчене звання доцента кафедри технології харчування.
Основні навчальні курси, які викладає Слащева А.В.: «Технологічні основи безпеки продуктів харчування», «Харчові технології», «Національні кухні країн світу», «Технологія напоїв», «Барна справа», «Ресторанне господарство країн світу», «Технологія галузі», «Поглиблене вивчення технології в ресторанному господарстві», «Теоретичні основи харчових технологій».
Слащева А.В. є керівником студентських гуртків за трьома науковими напрямами: «Розробка технологій фаршевих продуктів з функціональними властивостями», «Розробка технологій функціональних рослинних напівфабрикатів для дитячого та геродієтичного харчування», «Розробка технологій сухих та рідких сумішей для виробництва збитих солодких страв та м’якого морозива з про- та пребіотиками».
Є членом приймальної комісії на ОКР «бакалавр» та ОКР «спеціаліст», «магістр», а також куратором та тьютером груп ТРГ-15сп, ТРГ-15м та ГРС-12.
На кафедрі виконує обов’язки відповідальної за переддипломну практику студентів денної і заочної форм навчання; а також дипломування студентів денної і заочної форм навчання.
Має більше 130 публікацій, з них понад 112 – наукового та 19 – навчально-методичного характеру, в тому числі у фахових виданнях України - 16, 2 навчальних посібника з грифом Міністерства освіти і науки України.

Основні наукові праці:

1. Гніцевич В.А., Слащева А.В., Іващенко М.В. Обґрунтування можливості використання ферментних препаратів у технологіях рослинних напівфабрикатів з підвищеним вмістом пектинових речовин // Науковий журнал «Вісник ДонНУЕТ». Серія: Технічні науки. – Донецьк: ДонНУЕТ. – 2014. – №1(58). – С. 37-45. 
2. Гніцевич В.А., Слащева А.В., Чехова Н.С. Моделювання амінокислотного та жирнокислотного складу м’ясних фаршів з напівфабрикатом на основі печериць та насіння гарбуза // Науковий журнал «Вісник ДонНУЕТ». Серія: Технічні науки. – Донецьк: ДонНУЕТ. – 2014. – №1(58). – С. 46-54.
3. Технологічні основи безпеки продуктів харчування: Навчальний посібник / Коршунова Г.Ф., Слащева А.В., Сабіров О.В. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – 526 с. (з грифом МОНУ).