Історія кафедри

     Кафедра технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи (ТРГ та ГРС) є однією з найстаріших профілюючих кафедр Університету. Кафедра здійснює підготовку студентів  Навчально-наукового  інституту  ресторанно-готельного  бізнесу  спеціальностей (напрямів підготовки)  «181 Харчові технології» та «241 Готельно-ресторанна справа».

    Кафедра є однією з провідних кафедр Університету, діяльність якої спрямована на забезпечення професійної та практичної підготовки фахівців для закладів ресторанного, готельного господарства і харчової промисловості.

      Основна мета діяльності кафедри  – створення умов для самореалізації студентів, формування не лише висококваліфікованого фахівця, а й людини з високими моральними якостями.

Історія розвитку кафедри

       Славетна історія кафедри нараховує майже п’ятдесят пять  років. 

зав. кафедри технології та організації громадського харчування   з 1963 р.

 

 

Ростовський В.С.

Зав. кафедри технології та організації громадського харчування з 1963 р.

 

 

          У 1963 році під керівництвом професора Ростовського В.С. почалося формування педагогічного колективу кафедри технології та організації громадського харчування для викладання спеціальних дисциплін, які забезпечували фахову підготовку інженерів-технологів – технології, організації, управління, проектування, санітарії та гігієни. 

     Саме тоді було сформовано традиції творчого та дружнього колективу щодо постійного самовдосконалення та самоосвіти і великого бажання поділитися своїм досвідом і знаннями зі студентами.

       У 1966 році відбувся розподіл кафедри на дві профілюючі: технології виробництва продукції громадського харчування та організації громадського харчування. У ті роки кафедру технології харчування очолювали професор Ростовський В.С., доцент Акуліч А.А. 

зав. кафедри технології  громадського харчування

 

Акуліч А.А.

Зав. кафедри технології громадського харчування 

 

 

 

 

    З 1991 року кафедрою завідувала кандидат технічних наук, професор та талановитий педагог Коршунова Ганна Федорівна, яка завдяки своєму таланту, енергійній та наполегливій праці, створила колектив викладачів, які перейняли її педагогічний та науковий досвід.

Зав. кафедри технології  громадського харчування  з 1991 р.

Коршунова Г.Ф.

Зав. кафедри технології громадського харчування з 1991 р.

 

 

 

  

        В 2000 році кафедра об’єднала три кафедри і отримала назву «Кафедра технології, мікробіології і хімії продуктів харчування» (зав. кафедрою Коршунова Г.Ф.).

     В 2001 році кафедра була розділена на дві кафедри і отримала назву «Кафедра технології харчування».

       З 2011 року кафедру технології харчування очолювала доктор технічних наук, професор Гніцевич Вікторія Альбертівна. В 2012 році кафедра отримала назву «Кафедра технології в ресторанному господарстві».

 Зав. кафедри технології в ресторанному господарстві з 2011 р.

Гніцевич В.А.

Зав. кафедри технології в ресторанному господарстві з 2011 р.

 

  

 

         В 2014 році прийшла біда у Донецький регіон. Рідне місто охопило полум’я війни. Тому наказом Міністерства освіти і науки України Університет було евакуйовано в м. Кривий Ріг, який гостинно прийняв до себе донецьких науковців. В ці скрутні часи кафедра не припинила свого існування, а навпаки, розширилася шляхом приєднання кафедри готельно-ресторанної справи та отримала нову назву - «Кафедра технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи», яку очолив Никифоров Р.П.

     Змінивши за півстоліття свого існування декілька назв та місць розташування, кафедра залишається провідною в галузі підготовки фахівців для закладів ресторанного та готельного господарства і харчової промисловості, має високий кадровий потенціал та потужну наукову базу. 

    За період існування кафедрою були підготовлені понад 15 тисяч висококваліфікованих фахівців для галузі ресторанного та готельного господарства та харчової промисловості.

      На кафедрі підготовлено цілий ряд викладачів, які сьогодні працюють у вищих навчальних закладах не тільки по всій Україні, але й у країнах СНД.

     Кафедра сьогодні – це висококваліфікований колектив науковців, викладачів,  докторантів, аспірантів. Досягнення багатьох фахівців відзначено почесними грамотами та подяками Міністерства освіти та науки України.

     За період роботи кафедрою підготовлений цілий ряд фахівців, які сьогодні працюють у вищих навчальних закладах не тільки по всій Україні, але й у країнах СНД, далекого зарубіжжя. 

      Сьогодні на кафедрі працює 15 викладачів, з яких:

- 2 професори, доктори наук;
- 7 доцентів, кандидатів наук;
- 1 старший викладач;
- 5 асистентів.

      Колектив викладачів кафедри ТРГ та ГРС забезпечує навчальний процес  у студентів напрямів  підготовки: «Харчові технології та інженерія», «Готельно-ресторанна справа», «Обладнання переробних і харчових виробництв», «Туризм» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» з 53 дисциплін починаючи з першого курсу.

     Кафедра технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи є випусковою кафедрою зі спеціальностей „Технології в ресторанному господарстві” та «Готельна і ресторанна справа» в базовому університеті  і двох навчальних центрах вузу.

       На кафедрі працює аспірантура з підготовки наукових кадрів як для кафедри, так і для інших підрозділів.

   В навчальному процесі викладачі постійно використовують інноваційні технології, а професійна підготовка  студентів закріплюється на виробничих базах відомих  підприємств країни.

    Новий етап розвитку кафедри знайшов відображення в проекті "Преміщені ВНЗ". Пропонуємо переглянути відео, для розуміння наших поглядів на розвиток кафедри.

You Tube - https://www.youtube.com/watch?v=JW8833NPLG4&t=27s