Кафедра технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи (ТРГ та ГРС)
готує фахівців за спеціальностями:

Харчові технології,
спеціалізація Технології в ресторанному господарстві

 За  спеціальністю Харчові технології, спеціалізація Технології в ресторанному господарстві здійснюється підготовка майбутніх керівників та провідних фахівців у сфері харчування.
  У процесі навчання студенти вивчають інноваційні технології та опановують їх на передових підприємствах галузі з використанням сучасних технологій та обладнання.
   За роки існування кафедри спеціальність інженера-технолога отримали більше 15 тисяч студентів, які зараз працюють керівниками, провідними спеціалістами, адміністраторами та менеджерами, завідувачами виробництвом, фахівцями з якості у закладах ресторанного господарства та на підприємствах харчової промисловості України та зарубіжжя. 
  Кафедра здійснює підготовку студентів за такими основними дисциплінами циклу професійної і практичної підготовки: «Технологія продукції ресторанного господарства», «Харчові тех­нології», «Ресторанне господарство країн світу», «Основи фізіології та гігієни харчування», «Наукові основи зберігання харчових продуктів», «Технологія дієтичного та лікувального харчу­вання», «Етнічні кухні», «Управління якістю продукції ресторанного господарства», «Організація ресторанного господарства», «Основи автоматизованого проектування закладів ресторанного господарства», «Комп’ютерне технологічне проектування підприємств ресторанного господарства», «Комп’ютерне моделювання закладів ресторанного господарства», «Основи ресторанного сервісу», «Організація роботи сомельє», «Барна справа», «Маркетинг у ресторанному господарстві», «Проектування закладів ресторанного господарства», «Естетика інтер'єру і дизайн», «Логістика в ресторанному господарстві» та ін.
  Викладання теоретичного матеріалу супроводжується отриманням практичних навичок як у лабораторіях кафедри, так і в умовах реального виробництва під час виїзних занять та проходження різних видів практичної підготовки. Навчальним планом передбачені навчальна (ознайомча), виробнича, технологічна, бакалаврська та переддипломна практика.
  У програмі підготовки магістрів особлива увага приділяється формуванню навичок дослідної та викладацької роботи, інноваційної діяльності. Студенти мають можливість вивчати додаткові професійно-орієнтовані дисципліни, проводити наукові дослідження.
   Високий рівень підготовки студентів підтверджується призовими місцями на всеукраїнських конкурсах дипломних робіт, олімпіадах, фестивалях та конкурсах кулінарного мистецтва тощо.

Переглянути презентацію спеціальності 


Готельно-ресторанна справа

   За спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» здійснюється підготовка фахівців з менеджменту та організації обслуговування в готелях і закладах ресторанного господарства, для забезпечення сучасного готельно-ресторанного бізнесу, як частки сфери гостинності. Саме гостинність є відмінною рисою українського народу.
   Готельно-ресторанний бізнес – це одна з галузей економіки України, що має динамічний розвиток в сучасних умовах. Відкриваються нові готелі, реконструюються існуючі, розширюється ринок міжнародних готельних операторів і всі вони потребують висококваліфікованих кадрів.
   Підготовка студентів за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» здійснюється за ступенями бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста за денною та заочною формами навчання.
   У ході навчання студенти вивчають дві іноземні мови, економічні, управлінські та фахові професійні дисципліни, а саме: «Організація готельного господарства», «Організація ресторанного господарства», «Менеджмент готельно-ресторанного господарства», «Маркетинг готельного і ресторанного господарства», «Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві», «Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства», «Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг», «Інформаційні технології у готельному і ресторанному бізнесі», «PR-технології у готельно-ресторанному бізнесі», «Дизайн об'єктів готельно-ресторанного господарства», «Сертифікація готельно-ресторанних послуг» та ін.
   Навчальний процес побудований таким чином, щоб студенти отримали професійні знання, необхідні для організації роботи підприємства: від розробки концепції до відкриття власного готелю чи ресторану.
   Для закріплення отриманих теоретичних знань та набуття відповідних професійних умінь і навичок студенти спеціальності « Готельна і ресторанна справа» проходять практику в готельно-ресторанних комплексах. Згідно навчального плану для студентів спеціальності існує 5 видів практики: виробнича, організаційна, бакалаврська, управлінська та переддипломна.
   Для якісного проведення практики студентів спеціальності «Готельна і ресторанна справа» керівництво університету укладає договори з одними з найкращих готельних підприємств України. Практика на підприємствах готельно-ресторанного господарства різної категорії дає змогу поєднати теоретичну підготовку з формуванням практичних навичок у студентів для полегшення їх виходу на ринок праці, це можливість отримати зворотній зв'язок з боку компаній і організацій, які приймають студентів на практику, про якість навчання, а також отримання додаткової інформації про те, над чим треба попрацювати студенту, щоб відповідати сучасним вимогам ринку праці.

Переглянути презентацію спеціальності