Відкриття нової страви дарує людству більше щастя, ніж відкриття нової зірки. (Jean Anthelme Brillat-Savarin)

 

Шановні студенти і колеги!

ЗАПРОШУЄМО ВАС ПЕРЕЙТИ ЗА ЦИМ ПОСИЛАННЯМ

НА ОНОВЛЕНИЙ САЙТ КАФЕДРИ

 

Ми раді привітати Вас на офіційному сайті

кафедри технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи
(Кафедра ТРГ та ГРС)

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

   Наша кафедра є одним із провідних науково-педагогічних осередків Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (ДонНУЕТ) з понад 55-річною історією розвитку.

     У різні роки кафедру очолювали науковці, які внесли свій вагомий внесок у розвиток технології, – професор Ростовський В.С., доцент Акуліч А.А., професор Коршунова Ганна Федорівна, професор Гніцевич Вікторія Альбертівна. За своє багаторічне існування на кафедрі склався згуртований, дружній колектив однодумців; творчо активних, високопрофесійних фахівців, що дозволяє ефективно і плідно виконувати навчальну, виховну та наукову діяльність, впроваджувати сучасні наукові досягнення в навчальний процес, бути на передових ланках  науки. Викладачі кафедри читають більше 60 різних лекційних курсів в усіх структурних підрозділах університету. Щорічно кафедра організовує і проводить наукові конференції та семінари, виставки та конкурси. За результатами наукової роботи серед кафедр ДонНУЕТ кафедра ТРГ та ГРС традиційно займає перші місця. Кафедра технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи активно впроваджує в навчальний процес європейські освітні стандарти, кредитно-модульну систему організації навчального процесу, комплексне методичне забезпечення самостійної роботи студентів, комп'ютерне тестування, як засіб діагностики рівня знань студентів, елементи дистанційних форм навчання, інноваційні технології. В умовах триваючої модернізації та оптимізації вищої професійної освіти перед колективом кафедри актуальними завданнями стають підвищення рівня наукових досліджень, що мають конкурентоспроможні та інноваційні перспективи. Відповідно до затвердженої наукової тематики на кафедрі ТРГ та ГРС пріоритетними науковими напрямами є: Розробка технологій виробів із пшеничного борошна з використанням рослинної сировини; Наукове обґрунтування технологій напівфабрикатів багатофункціонального призначення з використанням рослинної сировини  та ін.

    Кафедра технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи єдина в регіоні кафедра, яка здійснює підготовку інженерів-технологів для закладів ресторанного господарства, харчових виробництв та фахівців найвищої кваліфікації з готельно-ресторанної справи.

     Сьогодні кафедра згідно до Закону України про Вищу освіту готує фахівців за ступенями бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста за денною, заочною та вечірньою формами навчання, а також за скороченою програмою підготовки (для випускників технікумів). На кафедрі постійно вирішуються питання, спрямовані на покращення якісної підготовки фахівців. З цією метою удосконалюється матеріально-технічна база лабораторій, що обладнуються сучасним торгово-технологічним обладнанням; організовується проходження практики студентів на провідних підприємствах галузі України та зарубіжжя. Співробітники кафедри активно співпрацюють з органами місцевого самоврядування, закладами ресторанного господарства, готельними, туристичними, санаторними, оздоровчими комплексами, підприємствами харчової промисловості.
    Бажаєш стати відомим готельєром і ресторатором – наш університет допоможе тобі!